Zlínské kluby seniorů

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Senioři, kteří mají zájem se setkávat se skupinou vrstevníků při vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských aktivitách.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Senioři s trvalým pobytem ve Zlíně.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  V případě zájmu je nutné kontaktovat předsedu vybraného klubu seniorů.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním přihlášky do příslušného klubu.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  V příslušném Zlínském klubu seniorů

  - ZKS - klub Broučkova 292

  - ZKS - klub Jaroslavice - Annenská č.p. 119

  - ZKS - klub Jížní Svahy - Okružní 4699

  - ZKS - klub Klečůvka 16  
  - ZKS - klub Kostelec 133  
  - ZKS - klub Kudlov 21  
  - ZKS - klub Kvítková 681  
  - ZKS - klub Lužkovice - Sádek 143  
  - ZKS - klub Malenovice - Mlýnská 845

  - ZKS - klub Mokrá II / 622  
  - ZKS - klub Podhoří - Sv. Čecha 516  
  - ZKS - klub Příluky - Nová dědina 26

  - ZKS - klub Štefánikova 3015  
  - ZKS - klub Štípa - Nová cesta 668  
  - ZKS - klub U Majáku - K Majáku 5005  
  - ZKS - klub Veliková 53

  - ZKS - klub Lhotka-Chlum, Lhotka 68

   

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  - Magistrát města Zlína  
  Odbor sociálních věcí  
  oddělení technicko-ekonomického zabezpečení  
  - pí Alena Slováčková  
  tel.: 577 630 804, 575 570 780, mobil č. 770 112 385, e-mail: alenaslovackova@zlin.eu  
  - třída Tomáše Bati 3792  
  761 40 Zlín  
  - Úřední hodiny  
  Pondělí 8.00 – 17.00  
  Úterý 8.00 – 14.00 *  
  Středa 8.00 – 17.00  
  Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
  Pátek 8.00 – 14.00 *  
  * na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  V jednotlivých klubech seniorů.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  alenaslovackova@zlin.eu nebo na adresu elektronické podatelny is@zlin.eu, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Listina základních práv a svobod
  - Ústava ČR

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

  Prostory některých klubů lze pronajmout. Podmínky pronájmu jsou upraveny ve Směrnici č. 10/SM/2019 – o využívání a úhradách za využití nebytových prostor Zlínských klubů seniorů statutárního města Zlína.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína

 • 26. Kontaktní osoba

  - pí Alena Slováčková
  - tel.: 577 630 804, 575 570 780, e-mail: alenaslovackova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.7.2019

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  12.7.2019

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání