Náhradní rodinná péče

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Občané způsobilí k právním úkonům, kteří mají zájem přijmout nezletilé dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručnictví, pšstounská péče na přechodnou dobu).

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatelem o náhradní rodinnou péči může být fyzická osoba, která má trvalý pobyt v ČR nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu, nebo cizinec, který je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, odpovídající ekonomické a sociální poměry.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti na Odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Magistrátu města Zlína a seznámením se se základními informacemi a postupy realizace náhradní rodinné péče.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína pro občany s trvalým bydlištěm:
  - Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína  
  Odbor sociálních věcí

  oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  třída Tomáše Bati 3792  
  761 40 Zlín  
   
  Mgr. Renata Halová - sociální pracovnice
  tel.: 577 630837
  e-mail: renatahalova@zlin.eu

  Petra Mikšaníková - sociální pracovnice
  tel.: 577 630 933
  e-mail: petramiksanikova@zlin.eu

  Mgr. Barbora Náplavová - sociální pracovnice
  tel.: 577 630 819
  email: barboranaplavova@zlin.eu

  1. Rozdělení dle obvodů

   
  Úřední hodiny  
  Pondělí 8.00 – 17.00  
  Úterý 8.00 – 14.00 *  
  Středa 8.00 – 17.00  
  Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
  Pátek 8.00 – 14.00 *  
  * na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

  V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání průkaz totožnosti.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  - Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu
  - Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči
  - Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

  Tyto tiskopisy obdržíte na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, popř. se nachází v elektronické podobě na následujícím odkazu: www.zlin.eu

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Od podání žádosti běží 30 ti denní lhůta pro předání spisové dokumentace Krajskému úřadu Zlínského kraje.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatelé jsou povinni udělit písemný souhlas, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. A také souhlasit s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  renatahalova@zlin.eu  
  mariesemelova@zlin.eu

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  - Listina základních práv a svobod 
  - Ústava ČR 
  - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů 
  - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
  - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
  - Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

  Úmluva o právech dítěte - Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Magistrátu města Zlína.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

  Za jak dlouho budou moci přijmout dítě do rodiny, typologie dětí vhodných do náhradní rodinné péče, apod.

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

 • 26. Kontaktní osoba

  - Mgr. Barbora Palánová, sociální pracovnice, tel.: 577 630 819, e-mail:barborapalanova@zlin.eu

  - Petra Mikšaníková, sociální pracovnice, tel.: 577 630 933, e-mail: petramiksanikova@zlin.eu

  - Mgr. Renata Halová, sociální pracovnice, tel.: 577 630 837, e-mail: renatahalova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2011

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  17. 4. 2013

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání