Použití heraldického znaku města Zlína

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Heraldický znak města se používá při oficiálních a výjimečných příležitostech. Použití znaku města je možné pouze se souhlasem obce dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města Zlína.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Fyzická osoba, právnická osoba

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ohlášení účelu použití heraldického znaku. O souhlasu s použitím rozhoduje Rada města Zlína.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti s uvedením konkrétního způsobu použití znaku.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Jiřina Chudějová, Magistrát města Zlína - oddělení cestovního ruchu a informací, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, tel.: 577 630 170, e-mail: jirinachudejova@zlin.eu

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou potřeba

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou potřeba

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bez poplatků

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze podat i elektronicky na e-mail: jirinachudejova@zlin.eu

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Směrnice MMZ č. 7/95/2009 - O symbolech oceněních a jednotném vizuálním stylu

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Užití znaku bez souhlasu Rady města Zlína bude postihováno podle zvláštních předpisů (Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Osobně, telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoba Jiřina Chudějová, tel. 577 630 170, jirinachudejova@zlin.eu

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Použití loga města Zlína  
  - použití loga je možné se souhlasem odd. cestovního ruchu a informací, 
  - kontaktní osoba Jiřina Chudějová – grafik, tel. 577 630 170

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  oddělení cestovního ruchu a informací

 • 26. Kontaktní osoba

  Jiřina Chudějová, tel. 577 630 170, jirinachudejova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  9. 12. 2009

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  12.5.2014

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání