Majetek smz-pozemky, objekty, nebytové prostory-výpůjčky, nájmy, prodeje

 • 4. Základní informace k životní situaci

  - Prodeje pozemků - nezastavěné pozemky, pozemky pod přístavbou k půldomku, čtvrtdomku, pod garáží;
  - Nájmy pozemků - pro zahrádkářské účely, komerční účely, pod garážemi a jinými objekty;
  - Výpůjčky pozemků - pro sjezd z komunikace, příjezd, parkovací stání, údržba zeleně, oplocení, zařířízení staveniště po dobu realizace stavby, umístění lešení po dobu realizace stavby, umistění restauračních zahrádek;
  - Přípojky k inženýrským sítím - formou nájmu pozemku nebo zřízením věcného břemene;
  - Směny pozemků
  - Nájmy nebytových prostor a objektů v majetku statutárního města Zlína;
  - Informace o cenách pozemků dle Cenové mapy;

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Občan, kterému je víc než 18, let., dále zplnomocněný zástupce žadatele, statutární zástupce za společnost.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Předložení žádosti o nájem, prodej, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostor.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Žádost je možné předložit osobně a projednat s kompetentním pracovníkem; podat v kanceláři vedoucí Oddělení pozemkové a nebytové správy dv. č. 603; nebo zaslat poštou

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost se předkládá na Magistrátu města Zlína - Oddělení pozemkové a nebytové správy, Odbor ekonomiky a majetku (detašované pracoviště), Zarámí 4421, Zlín (6.patro - kancelář č. 603)

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  - Oddělení pozemkové a nebytové správy - Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště na Zarámí 4421, 6. patro:
  - výpůjčky pozemků, informace o cenách pozemků dle Cenové mapy - kancelář č. 603
  - nájem pozemků pro zahrádkářské účely, pod garážemi, nájem nebytových prostor - kancelář č. 604
  - prodeje a směny pozemků pro fyzické osoby - kancelář č. 604
  - nájem pozemků pro komerční účely - kancelář č. 609
  - nájem nebytových prostor pro právnické osoby - kancelář č. 609
  - prodej pozemků pro právnické osoby - kancelář č. 609
  - inženýrské sítě (věcná břemena, nájmy pro přípojky - plyn , voda, elektro) - kancelář č. 609

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Situační snímek a snímek katastrální mapy se zakreslením požadavku – příjezd, parkování, přípojka, přístavba, apod.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře žádostí jsou k dispozici na Oddělení pozemkové a nebytové správy - Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína a ke stažení na webových stránkách města

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vyřízení žádosti pro získání smluvního vztahu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlína je zdarma, v případě dělení pozemků při prodeji či směně hradí žadatel vyhotovení geometrického plánu

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení výpůjčky, nájmu pozemku a nebytových prostor je cca 2 - 3 měsíce, prodej, směna pozemku cca 3 - 5 měsíců, nájemní smlouva na přípojky cca 14 dnů

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Zvláštní užívání pozemků za účelem umísťování lešení, reklamních zařízení a činnosti na veřejných prostranstvích je ponecháno v kompetenci Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ (na pozemních komunikacích) a Odboru městské zeleně MMZ (veřejná zeleň).

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě žádosti o pozemek v městské památkové zóně doporučeme záměr předem projednat na Odboru kultury Magistrátu města Zlína a také konzultovat na Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  www.zlin.eu

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona č.128/2000 sb. zákon o obcích (obecní zřízení), dle kterého se záměr prodat, pronajmout nebo vypůjčit nemovitý i movitý majetek obce zveřejní na úřední desce a pak projedná v orgánech obce - v Majetkové komisi Rady města Zlína, Radě města Zlína s Zastupitelstvu města Zlína.

 • 18. Jaké jsou související předpisy

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti usnesení Rady města Zlína nebo Zastupitelstva města Zlína může žadatel podat odvolání na Oddělení pozemkové a nebytové správy Magistrátu města Zlína, kanc. č. 603, nebo na sekretariátu náměstků - radních.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Postupuje se dle směrnice č.28/95/2003 o komplexní správě pohledávek

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku MMZ - Oddělení pozemkové a nebytové správy, Zarámí 4421, Zlín

 • 26. Kontaktní osoba

  Hrdličková Andrea, Ing.

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.10.2011

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  22.7.2013

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání