Prodej volných jednotek - přímý prodej

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Prodej volných jednotek se řídí "Pravidly pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína, schválených v Zastupitelstvu města Zlína za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Každý občan, který má zájem o koupi

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Koupě bytu do vlastnictví bez nájemní smlouvy.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Přihlásit se do veřejné soutěže.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína (MMZ)

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 103, paní Mořinglová a paní Vitásková, tel. 577 630 315, 577 630 316

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  "Dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení
  k prodeji jednotky" je k dispozici na oddělení správy domů.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Složení jistoty, která činí 10 % z minimální prodejní ceny bytu. (na účet MMZ)

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Termín doručení přihlášky je stanoven v podmínkách veřejné soutěže.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Všichni zájemci uvedení v "Dohodě o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji jednotky".

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  "Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína, schválených v ZMZ za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)..

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že účastník, který vyhrál veřejnou soutěž nezaplatí kupní cenu do 30 dnů od doručení písemné výzvy je povinnen zaplatit pokutu ve výši složené jistoty.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, Zarámí 4421, Zlín

 • 26. Kontaktní osoba

  - Andrea Vitásková, tel.: 577 630 315, e-mail: andreavitaskova@zlin.eu 
  - Renata Mořinglová, tel.: 577 630 316, e-mail: renatamoringlova@zlin.eu  
  - Dana Lancouchová, tel.: 577 630 301, e-mail: danalancouchova@zlin.eu 

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  6. 9. 2015

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  16. 9. 2015

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání