Podnájem bytu (části bytu)

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Podnájem bytu se řídí "Pravidly poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína" schválená RMZ, usn. č. 92/16R/2014 ze dne 18.8.2014.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  - Nájemce, který řádně plní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy.
  - Nájemce městského bytu, který si požádal o schválení podnájmu v KBH RMZ.
  - Nájemce, který uvede a předloží potřebné doklady, z jakého důvodu bude městský byt pronajímat.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Nájemce městského bytu vyplní formulář Žádost o schválení podnájmu městského bytu a doloží potřebné doklady., ve kterých je uvedeno, z jakého důvodu bude městský byt pronajímán (např. zaměstnání mimo ČR – pracovní smlouva).

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421,
  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 105, tel. 577 630 359, paní Kateřina Doleželová

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Vyplněnou žádost o schválení podnájmu městského bytu + potřebné doklady, ze kterých bude zřejmé, z jakého důvodu bude městský byt pronajímán (např. zaměstnání mimo ČR – pracovní smlouva).

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nájemce městského bytu vyplní formulář Žádost o schválení podnájmu městského bytu, který je dispozici na oddělení správy domů OEaM nebo na internetových stránkách www.zlin.eu – Elektronické formuláře – Odbor ekonomiky a majetku – Žádost o schválení podnájmu městského bytu.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Žádost o schválení podnájmu městského bytu se podává bez poplatku.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o schválení podnájmu městského bytu je předložena k posouzení a ke schválení či zamítnutí Komisi bytového hospodářství Rady města Zlína. O rozhodnutí Rady města Zlína je žadatel informován písemně.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dle řešené situace.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Pravidla poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Písemný požadavek je předán k řešení Komisi bytového hospodářství Rady města Zlína a poté do Rady města Zlína.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že nájemce pronajme byt nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu SMZ, je toto důvodem pro podání výpovědi dle OZ, zákon č. 89/2012 Sb.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, Zarámí 4421, Zlín

 • 26. Kontaktní osoba

  Kateřina Doleželová – referentka oddělení správy domů

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  3. 11. 2014

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  3. 11. 2014

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání