Prodej městského bytu do vlastnictví

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Prodej městských bytů a rodinných domů se řídí "Pravidly pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína, schválených v Zastupitelstvu města Zlína za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Nájemník městského bytu, který má na příslušný byt uzavřenu řádnou nájemní smlouvu.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Byt se nachází v prodejní zóně, nájemník byt řádně užívá a pravidelně platí nájem.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podání žádosti o odkoupení do vlastnictví.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 103, paní Mořinglová a paní Vitásková, tel. 577 630 315, 577 630 316.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platnou nájemní smlouvu.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o odkoupení bytové jednotky do vlastnictví je k dispozici na oddělení správy domů.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  - Paušální náhrada nákladů v celkové výši 6050,- (u domků) a 7260,- Kč (u bytových domů) za náklady spojené s vyhotovením kupních smluv a znaleckých posudků. (Úhrada před podpisem kupní smlouvy hotově na pokladně MMZ, poštovní složenkou nebo převodem na účet)
  - Za vklad kupních smluv na katastrální úřad kolková známka v příslušné výši (prodej v pokladně MMZ nebo na poště).

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Prodej se uskuteční po zajištění všech podkladů, vyhotovení znaleckého posudku soudním znalcem, po zveřejnění na úřední desce a schválení v příslušných orgánech města Zlína.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  manžel, manželka

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  "Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Písemný požadavek do Komise bytového hospodářství Rady města Zlína.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že nájemník byt v daném termínu neodkoupí, bude tento nabídnut k prodeji třetí osobě i s nájemníkem.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, Zarámí 4421, Zlín

 • 26. Kontaktní osoba

  - Andrea Vitásková, tel.: 577 630 315, e-mail: andreavitaskova@zlin.eu 
  - Renata Mořinglová, tel.: 577 630 316, e-mail: renatamoringlova@zlin.eu 
  - Dana Lancouchová, tel.: 577 630 301, e-mail: danalancouchova@zlin.eu 

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  16.9. 2015

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  16.9. 2015

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání