Přidělení bytu zvláštního určení

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Přidělení bytu zvláštního určení se provádí na základě žádostí přijatých dle Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Zlína ve smyslu zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatel

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o nájem bytu zvláštního určení může podat na oddělení správy domů Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína (dále jen "SB") kterýkoli občan České republiky a dále občan Evropské unie, jež splňuje podmínky čl. 9 a 10 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (dále jen "žadatel"). Žadatel odevzdá vyplněný tiskopis žádosti s potvrzením (vyjádřením) lékaře a dále musí splnit následující podmínky: 
  - je starobním důchodcem nebo mu do přiznání nároku na starobní důchod schází nejvýše 3 roky nebo je plným invalidním důchodcem z důvodu tělesného či smyslového postižení, 
  - jeho zdravotní stav nevyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči, 
  - nemá závažné psychiatrické onemocnění, 
  - není závislý na alkoholu či jiných návykových látkách, 
  - ke dni podání žádosti mají trvalý pobyt ve Zlíně nejméně po dobu 5 let.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podá žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, Odbor ekonomiky a majetku. Oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 103, paní Renata Mořinglová, tel 577630316.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení je k dispozici na internetu a na oddělení správy domů.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Dobrovolný příspěvek do Fondu na opravy a modernizaci bydlení ve výši 1000 Kč.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  www.zlin.eu

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Přidělení bytu zvláštního určení se provádí na základě žádostí přijatých dle Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Zlína ve smyslu zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník.

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Písemný požadavek na KBH RMZ.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiy a majetku.

 • 26. Kontaktní osoba

  Renata Mořinglová, referentka oddělení správy domů

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  3. 11. 2014

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  3. 11. 2014

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání