Žádost o startovací byt

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Příjem žádostí o startovací byt se řídí "Pravidly poskytování dočasného bydlení ve startovacích bytech v majetku statutárního města Zlína", schválených V Radě města Zlína, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatel – fyzická osoba

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o nájem startovacího bytu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, či novomanželé, z nichž je alespoň jeden občanem ČR a nejsou ani nebyli vlastníky bytu a mají trvalý pobyt ve Zlíně nejméně 5 let. Je-li žadatelem jednotlivec, je podmínkou že nepřekročil věk 35 let a vychovává nezletilé dítě či děti. U manželů je podmínkou, aby jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let a od sňatku neuplynula doba delší než 36 měsíců. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 6 let.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podání žádosti o startovací byt.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 105, paní Ivona Pellarová, tel. 577 630 334

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  - Žádost je na stránkách magistrátu – odkaz elektronické formuláře – odbor ekonomiky a majetku.  
  - Dále je možno žádost dostat při osobní návštěvě oddělení správy domů.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Dobrovolný příspěvek do fondu rozvoje bydlení ve výši 1 000,- Kč, platba je provedena na pokladně MMZ,doklad pro zaplacení lze dostat na oddělení správy domů.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení není stanovena.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Manžel, manželka

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  - doložení zprávy o pověsti

  - výpis z rejstříku trestů

  - potvrzení o bezdlužnosti

  (vše ne starší než 1 měsíc)

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Pravidla poskytování dočasného bydlení pro mladé rodiny ve startovacích bytech v majetku statutárního města Zlína", schválených V Radě města Zlína, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Písemný požadavek do KBH RMZ

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů

 • 26. Kontaktní osoba

  Ivona Pellarová, referentka oddělení správy domů

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  3.11.2014

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  3.11.2014

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání