Majetek SMZ – nebytové prostory a objekty – nájmy, výpůjčky

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Zádosti a pronájem/výpůjčku městských nebytových prostor a objektů přijímá a vyřizuje Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č.. 204, tel. 577 630 997.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Občan, kterému je víc než 18 let, dále zplnomocněný zástupce žadatele, statutární zástupce.
 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel podá žádost o volný nebytový prostor nebo objekt s popisem svého záměru na jeho využití.
 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Žádost o nebytový prostor/objekt lze předložit a zkonzultovat osobně na Odboru majetkové správy MMZ. Žádosti o využití nebytových prostor a objektů v majetku města přijímá a vyřizuje Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997. Žádost lze podat na podatelnu magistrátu, dále elektronicky prostřednictvím formulářů na webových stránkách města nebo poštou na adresu: Magistrát města Zlína, Odbor majetkové správy, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Žájemci o nebytové prostory a objekty v majetku města se mohou obrátit na Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Žájemci o nebytové prostory a objekty v majetku města se mohou obrátit na Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997.
  Žádost lze podat osobně:
   
  - úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hodin  
  - ostatní dny od 8:00 do 14:00 hodin 
  Nebo prostřednictvím elektronických formulářů na webových stránkách města, případně na podatelnu magistrátu.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Situační snímek, snímek katastrální mapy s vyznačením požadovaného nebytového prostoru/objektu, popis zamýšleného účelu využití nebytového prostoru/objektu. V případě, že zájemce žádá o nebytový prostor/objekt, který je zveřejněn na úřední desce magistrátu jako volný k pronájmu, doloží požadované doklady a dokumenty v rozsahu a způsobem, který je uveden v podmínkách zveřejněného záměru. Bližší informace podá kontaktní osoba, jejíž jméno a kontakt jsou uvedeny na úřední desce u každého zveřejněného záměru pronájmu.
 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o nebytový prostor/objekt je k dispozici na Odboru majetkové správy MMZ a také ke stažení na webových stránkách města.
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vyřízení žádosti pro získání smluvního vztahu k nemovitému majetku ve vlastnictví statutárního města Zlína je zdarma, v případě prodeje hradí žadatel poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení majetkoprávního vztahu k nemovitému majetku města (nebytové prostory, objekty) postupem dle zákona o obcích a v souladu s interními předpisy jsou u jednotlivých majetkových dispozic následující:
  - výpůjčka, nájem nebytových prostor/objektů cca 2 - 3 měsíce
  - prodej objektů 3 - 5 měsíců
 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  www.zlin.eu
 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona č.128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), dle kterého se záměr prodat, pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek obce zveřejní na úřední desce a pak projedná v orgánech obce, tj. v Radě města Zlína a Zastupitelstvu města Zlína a předtím i v poradním orgánu Rady města Zlína, tj. v Majetkové komisi Rady města Zlína.
 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Zlína
  Pravidla pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví statutárního města Zlína
  Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína, schválených v Zastupitelstvu města Zlína za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti usnesení Rady města Zlína nebo Zastupitelstva města Zlína může žadatel podat odvolání, které předá na podatelnu magistrátu nebo přímo na Odbor majetkové správy MMZ na adrese Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, případně elektronicky či poštou.
 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Postupuje se dle směrnice č.28/95/2003 o komplexní správě pohledávek - v případě neplacení nájemného.
 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor majetkové správy MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
 • 26. Kontaktní osoba

  Ing. Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy MMZ, tel.: 577 630 327
 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.8.2019

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  19.8.2019

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání