Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Předmětem je povolení k umístění herního prostoru (týká se binga, technické a živé hry, pokud nejsou provozovány jako internetové).

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, prokurista, osoba zmocněná na základě plné moci).
 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh, název a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, doba, na kterou má být povolení vydáno).
   Přiložení nezbytných dokumentů k žádosti: 
  - základní povolení k provozování hazardní hry, 
  - doklad o složení kauce,
  - osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení,
  - doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy,
  - schéma kamerového systému. 
  Přílohy nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce. 
  Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
  V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem. 
  Zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru <

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi včetně všech příloh.
 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor kultury a památkové péče MMZ, tel.: 778 400 178,
  Úřední hodiny: Po 8:00 - 17:00, Út 8:00 - 14:00, St 8:00 - 17:00, Čt 8:00 - 14:00, Pá 8:00 - 14:00.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  - Ing. Bohumil Štencl, Odbor kultury a památkové péče MMZ,  
  - tel.: 778 400 513 
  - e-mail: bohumilstencl@zlin.eu

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat (např. výpisem z obchodního rejstříku, jmenovacím dekretem).V případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit písemnou plnou moc.
 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  1. 4.000,-Kč – správní poplatek za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru
  2. 2.500,-Kč – správní poplatek za změnu povolení k umístění herního prostoru (položka 21 zák. č. 634/2004 Sb.)
  3. Poplatek lze uhradit hotově na pokladně magistrátu nebo bezhotovostním převodem na účet Magistrátu města Zlína, bankovní spojení: 3049002/0800.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů od podání žádosti.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Dotčené správní orgány: Ministerstvo financí, Finanční úřad, Specializovaný finanční úřad
 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších přespisů. 

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Lze uložit v souladu se z. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 • 26. Kontaktní osoba

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  25.8.2017

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  25.8.2017

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání